Privacyvoorwaarden

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Groepspraktijk Pauwels kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Groepspraktijk Pauwels, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Groepspraktijk Pauwels verstrekt. Groepspraktijk Pauwels kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM GROEPSPRAKTIJK PAUWELS GEGEVENS NODIG HEEFT
Groepspraktijk Pauwels verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en u vrijblijvend te informeren over het aanbod, de dienstverlening u relevante informatie te bezorgen.

HOE LANG GROEPSPRAKTIJK PAUWELS GEGEVENS BEWAART
Groepspraktijk Pauwels bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN
Groepspraktijk Pauwels verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Groepspraktijk Pauwels worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Groepspraktijk Pauwels gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Groepspraktijk Pauwels maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de eventuele Adwords-advertenties van Groepspraktijk Pauwels bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Groepspraktijk Pauwels te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Groepspraktijk Pauwels heeft hier geen invloed op. Groepspraktijk Pauwels heeft Google geen toestemming gegeven om via Groepspraktijk Pauwels verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar patrick.pauwels11@gmail.com. Groepspraktijk Pauwels zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Groepspraktijk Pauwels neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Groepspraktijk Pauwels maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Groepspraktijk Pauwels verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Groepspraktijk Pauwels op via patrick.pauwels11@gmail.com.  

www.groepspraktijkpauwels.be is een website van Groepspraktijk Pauwels.

BV Patrick Pauwels
Vogelzangstraat 85
2222 Itegem
T 015 24 42 68
patrick.pauwels11@gmail.com  
KBO nummer: 0866.25.66.19

Blog op WordPress.com.