Kinesitherapie

Kinesitherapie betekent letterlijk het behandelen door bewegen. De voornaamste doelstelling is het behouden en indien mogelijk vergroten van de kwaliteit van bewegen. Het betreft hier voornamelijk de revalidatie na een operatie, het behandelen van spier- en peesletsels en houdings- en bewegingsadvies bij rug- en nekaandoeningen. Dit doen wij vanuit de expertise en ervaring die we opbouwden doorheen de jaren. Regelmatige bijscholingen zorgen voor behandelingen volgens de meest recente methoden.

 

Back