Manuele therapie

search

Bij manuele therapie staat het zoeken naar storingen in de mobiliteit van gewrichten centraal. Er wordt met andere woorden op zoek gegaan naar hoe alle botstukken in een normale situatie zouden moeten bewegen ten opzichte van elkaar. De weke delen (spieren, ligamenten, kapsels, …) dienen daarbij ook grondig onderzocht te worden omdat die samengaan met mobiliteitsbeperkingen. De link met de houding, bewegingspatronen en andere lichaamsregio’s is daarbij primair. De technieken (handgrepen) van de manuele therapie zijn essentieel voor de behandeling van de wervelzuil (nek – rug).

Deze technieken vereisen een nauwkeurige palpatie en veel feeling, de therapeut voelt, evalueert en behandelt. Manuele therapie vormt de basis voor rugschool / nekschool, Medische Trainingstherapie en positionele dysfuncties (houding).
Onder de manuele therapie vallen ook specialisaties zoals behandeling van BBPV en van het temporomandibulair gewricht (kaakgewricht).

search

Blog op WordPress.com.